ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ

បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក

ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ ແມ່ນອຸປະກອນຮາງໄວເວ ແຂງແຮງ ທົນທານ ຕິດຕັ້ງໄດ້ສະດວກ ຜະລິດມາຈາກເຫຼັກແຜ່ນຂາວ ໄວເວຝາໂຕກົງ ເໝາະສຳລັບວຽກຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ ແມ່ນທໍ່ຮາງວາງສາຍໄຟຄຸນນະພາບ ເໝາະສຳລັບວຽກຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ

Cover Straight Section

Cover Straight Section
The Cover Straight Section is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.

 

THIS IS ADVERTISING AT AEC GATEWAY

 

 

 

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.


ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນການຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ໃຫ້ກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງ ໆ website ແລະ ດີພາທເມັ້ນສະໂຕ, ບໍລິສັດ ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຮອງຮັບສາຍໄຟຟ້າ ( Cable Tray system ) ຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ, ຂາຈັບທໍ່ຢຶດແບບປັບໄດ້ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທັນສະໄໝ, ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບ ໂດຍທີມນັກບໍລິຫານ ທີມວິສະວະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຫຼາຍປີ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນ ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຜ່ານການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄືອບຜິວໂດຍກະບວນການ Zinc Phosphate Pretreatment ຈາກນັ້ນທຸກຊິ້ນງານຈະຖືກນຳມາພົ່ນສີຝຸ່ນ (Epoxy Powder Paint) ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຄືອບຜິວໂດຍການພົ່ນສີນ້ຳ ຫຼື ວິທີຊຸບ Hot-Dip Galvanized ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງ ດັ່ງນິ້ນຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສູງ ໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມ ທົນທານ ແລະ ປອດໄພ ແລະລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ

ເຮົາ ແມ່ນ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຮູບໂລຫະ ລວມໄປເຖິງໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ເຊັ່ນ ກຣາວສະກູ ຊິກມ່າ ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ໂຊລ່າເຊວ, ອຸປະກອນຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ຂາຈັບທໍ່ຢຶດໂຄມແບບປັບໄດ້ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ ພ້ອມທັ້ງຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຊິ້ນ

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

 

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

 

12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.

 

TEL : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

 

EMAIL : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

 

WEBSITE : ssm.aecgateway.com,www.ssmindustry.com,ssmindustry.brandexdirectory.com

ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ

បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក

ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ ແມ່ນອຸປະກອນຮາງໄວເວ ແຂງແຮງ ທົນທານ ຕິດຕັ້ງໄດ້ສະດວກ ຜະລິດມາຈາກເຫຼັກແຜ່ນຂາວ ໄວເວຝາໂຕກົງ ເໝາະສຳລັບວຽກຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ໄວເວຝາໂຕກົງຮາງໄຟ ແມ່ນທໍ່ຮາງວາງສາຍໄຟຄຸນນະພາບ ເໝາະສຳລັບວຽກຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ

Cover Straight Section

Cover Straight Section
The Cover Straight Section is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.

 

THIS IS ADVERTISING AT AEC GATEWAY

 

 

 

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.


ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນການຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ໃຫ້ກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງ ໆ ແລະ ດີພາທເມັ້ນສະໂຕ, ບໍລິສັດ ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຮອງຮັບສາຍໄຟຟ້າ ( Cable Tray system ) here ຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ, ຂາຈັບທໍ່ຢຶດແບບປັບໄດ້ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທັນສະໄໝ, ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບ ໂດຍທີມນັກບໍລິຫານ ທີມວິສະວະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຫຼາຍປີ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນ ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຜ່ານການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄືອບຜິວໂດຍກະບວນການ Zinc Phosphate Pretreatment ຈາກນັ້ນທຸກຊິ້ນງານຈະຖືກນຳມາພົ່ນສີຝຸ່ນ (Epoxy Powder Paint) ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຄືອບຜິວໂດຍການພົ່ນສີນ້ຳ ຫຼື ວິທີຊຸບ Hot-Dip Galvanized ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງ ດັ່ງນິ້ນຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສູງ ໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມ ທົນທານ ແລະ ປອດໄພ ແລະລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ

ເຮົາ ແມ່ນ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຮູບໂລຫະ ລວມໄປເຖິງໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ເຊັ່ນ ກຣາວສະກູ ຊິກມ່າ ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ໂຊລ່າເຊວ, ອຸປະກອນຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ຂາຈັບທໍ່ຢຶດໂຄມແບບປັບໄດ້ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ ພ້ອມທັ້ງຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຊິ້ນ

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

 

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

 

12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.

 

TEL : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

 

EMAIL : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

 

WEBSITE : ssm.aecgateway.com,www.ssmindustry.com,ssmindustry.brandexdirectory.com

ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, จำหน่ายเครื่องจักรกล, เครื่องจักรCNC, สแตนดาร์ด แมชชีนทูลส์ บจก.

 

 

 

Radial Drill Machine


เครื่องจักรมีหลายรุ่น TPR - 720A , TPR - 820A, TPR - 920A , TPR - 1100, TPR - 1230, TPR -1230H, TPR - C1250, TPR - C1600, TPR - 1600H

 

 

เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำหน่ายเครื่องจักรกลทุกประเภท จำหน่ายเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก บริษัทตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียด และความเที่ยงตรง เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นตลอดจนชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักรกลทั่วไป

 

 

 

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น, เครื่องซีเอ็นซี ผู้จัดจำหน่าย - นำเข้า เครื่องกลึง, เครื่องซีเอ็นซี, เครื่องเจียร

 

 

 

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องกลึง เครื่องซีเอ็นซี เครื่องเจียร เครื่องจักรกลโรงงาน ทุกชนิด จำหน่าย - นำเข้า เครื่อง CNC MIYANO , CNC CITYZEN , LITZ , CNC LITZ MACHINING CENTER , WIRE CUT ARISTECH , CNC EDM , เครื่องเจียร์กลม PARAGON ,เครื่องเจียร์ราบ ARCHEE เครื่องกลึง WINHO, เครื่องกัด, เครื่องไส, เครื่องเจียร์ระไน, เครื่องเจาะ, เครื่องเลื่อย,และรับ ซ่อมเครื่องเจียร์ ,ซ่อมเครื่อง CNC เก่า ,ซ่อมเครื่องกลึง MANAULราคาเป็นกันเอง

 

 

 

สนใจติดต่อ
สแตนดาร์ด แมชชีนทูลส์ บจก.
58/4 หมู่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง เครื่องจักรCNCยี่ห้อLITZ จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : +66 2 0121553
โทรสาร : +66 2 0121554
อีเมล : stdmachinetools@gmail.com
www.stdmachinetools.com
standardmachinetools.brandexdirectory.com

ออกแบบแพคเกจจิ้ง

พลาสติกกันกระแทก, จำหน่ายพลาสติกกันกระแทก, พลาสติกกันกระแทกคุณภาพดี


บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง เพื่อให้เข้ากับการใช้งานโดยเฉพาะ ออกแบบและนำเสนองาน ก่อนขึ้นผลิตจริงค้นหาและแก้ปัญหา วิธีการบรรจุสินค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุดปรับปรุงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มต้นทุนที่สุดรับผลิตสินค้าตามแบบ MAKE TO ORDEREPE FOAM พลาสติกกันกระแทก บริการตัด ปั๊ม ขึ้นรูป ครบวงจรPP BORD บริการทำกล่องหมุนเวียน ,ไส้ในและตัดตามขนาด ที่ต้องการEVA FOAM บริการตัด-ปั๊ม-ขึ้นรูป ตามขนาดที่ต้องการPU FOAM ฟองน้ำพียู บริการตัด-ปั๊ม-ขึ้นรูปแบบตามต้องการสินค้าวัสดุหลากหลาย อาทิเช่นมีวัตถุดิบให้เลือกใช้ทั้ง PP Board,Epe Foam,PU Foam,EVA ,Paper BoxOne Stop Service ครบวงจรของการแพ็ค และวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน

 

บริษัท ชัยเทพอารี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 


 • บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง เพื่อให้เข้ากับการใช้งานโดยเฉพาะ

 • ออกแบบและนำเสนองาน ก่อนขึ้นผลิตจริง

 • ค้นหาและแก้ปัญหา วิธีการบรรจุสินค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุด

 • ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มต้นทุนที่สุด

 • จำหน่ายเทปการสองหน้า

 • จำหน่ายและผลิตกล่องกระดาษ กล่องไดคัท

 • จำหน่ายและผลิตโฟมกันกระแทก

 • พาเลทไม้อบยาเพื่อส่งออก

 •  

 

 

พลาสติกกันกระแทก

 

คุณสมบัติ / Properties


ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกพิเศษ โดยสามารถกันน้ำ กันรอยเปื้อนของน้ำมัน กันกรดด่าง น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่มทนต่อการกระแทกอย่างแรง
เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุห่อหุ้ม รองพื้นสินค้าต่างๆ เช่น ห่อหุ้มเครื่องรับวิทยุ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์เครื่องอีเลคโทนิค เครื่องมือกลต่างๆ เครื่องลายคราม ศิปหัตถกรรม อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องประเภทไม้ เป็นต้น ยังสามารถตัดตามรูปลักษณะของสิ่งของที่จะห่อหุ้ม ทำให้สินค้าแลดูสวยงาม และมีคุณค่าอีกด้วย

 

การใช้งาน / Features
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราณีตสวยงาม ใช้ได้ทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีกลิ่น
- ไม่มีพิษ สามารถซีลก้นให้ขาด จากกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนต่อการกระแทก ลดการสูญเสียระหว่างมีการขน ย้ายสิ่งของ
- เป็นวัตถุเบาไม่เพิ่มน้ำหนัก หรือปริมาณหีบห่อของ สินค้า ออกแบบแพคเกจจิ้ง ประหยัดค่าขนส่ง
- เป็นวัตถุโปรงแสง สามารถชมดูสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้าง ในได้อย่างชัดเจน

 

 
สนใจติดต่อ
 
ชัยเทพอารี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
 
1/154 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กทม.
 
โทรศัพท์ : +6681 356 5071
 
โทรสาร : +662 183 9710
 
อีเมล : chaiteap_pk@hotmail.com
 
เว็บไซต์ : www.chaithep-pk.com
 
เว็บไซต์ : chaithep-pk.brandexdirectory.com

ออกแบบแพคเกจจิ้ง

พลาสติกกันกระแทก, จำหน่ายพลาสติกกันกระแทก, พลาสติกกันกระแทกคุณภาพดี


บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง เพื่อให้เข้ากับการใช้งานโดยเฉพาะ ออกแบบและนำเสนองาน ก่อนขึ้นผลิตจริงค้นหาและแก้ปัญหา วิธีการบรรจุสินค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุดปรับปรุงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มต้นทุนที่สุดรับผลิตสินค้าตามแบบ MAKE TO ORDEREPE FOAM พลาสติกกันกระแทก บริการตัด ปั๊ม ขึ้นรูป ครบวงจรPP BORD บริการทำกล่องหมุนเวียน ,ไส้ในและตัดตามขนาด ที่ต้องการEVA FOAM บริการตัด-ปั๊ม-ขึ้นรูป ตามขนาดที่ต้องการPU FOAM ฟองน้ำพียู บริการตัด-ปั๊ม-ขึ้นรูปแบบตามต้องการสินค้าวัสดุหลากหลาย อาทิเช่นมีวัตถุดิบให้เลือกใช้ทั้ง PP Board,Epe Foam,PU Foam,EVA ,Paper BoxOne Stop Service ครบวงจรของการแพ็ค และวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน

 

บริษัท ชัยเทพอารี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 


 • บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง เพื่อให้เข้ากับการใช้งานโดยเฉพาะ

 • ออกแบบและนำเสนองาน ก่อนขึ้นผลิตจริง

 • ค้นหาและแก้ปัญหา วิธีการบรรจุสินค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุด

 • ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มต้นทุนที่สุด

 • จำหน่ายเทปการสองหน้า

 • จำหน่ายและผลิตกล่องกระดาษ กล่องไดคัท

 • จำหน่ายและผลิตโฟมกันกระแทก

 • พาเลทไม้อบยาเพื่อส่งออก

 •  

 

 

พลาสติกกันกระแทก

 

คุณสมบัติ / Properties


ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกพิเศษ โดยสามารถกันน้ำ กันรอยเปื้อนของน้ำมัน กันกรดด่าง น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่มทนต่อการกระแทกอย่างแรง
เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุห่อหุ้ม รองพื้นสินค้าต่างๆ เช่น ห่อหุ้มเครื่องรับวิทยุ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์เครื่องอีเลคโทนิค เครื่องมือกลต่างๆ เครื่องลายคราม ศิปหัตถกรรม อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องประเภทไม้ เป็นต้น ยังสามารถตัดตามรูปลักษณะของสิ่งของที่จะห่อหุ้ม ทำให้สินค้าแลดูสวยงาม และมีคุณค่าอีกด้วย

 

การใช้งาน / Features
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราณีตสวยงาม ใช้ได้ทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีกลิ่น
- ไม่มีพิษ สามารถซีลก้นให้ขาด จากกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนต่อการกระแทก ลดการสูญเสียระหว่างมีการขน ออกแบบแพคเกจจิ้ง ย้ายสิ่งของ
- เป็นวัตถุเบาไม่เพิ่มน้ำหนัก หรือปริมาณหีบห่อของ สินค้า ประหยัดค่าขนส่ง
- เป็นวัตถุโปรงแสง สามารถชมดูสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้าง ในได้อย่างชัดเจน

 

 
สนใจติดต่อ
 
ชัยเทพอารี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
 
1/154 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กทม.
 
โทรศัพท์ : +6681 356 5071
 
โทรสาร : +662 183 9710
 
อีเมล : chaiteap_pk@hotmail.com
 
เว็บไซต์ : www.chaithep-pk.com
 
เว็บไซต์ : chaithep-pk.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15